Koordinacija zakupaca

Koordinacija zakupaca podrazumeva proces praćenja aktivnosti od faze pre izdavanja prostora, preko izdavanja tehničke dokumentacije zakupcima, primopredaju lokala do završetka opremanja lokala i puštanja u rad.

Usluga obuhvata sledeće:

  • Priprema detaljne organizacije, metodologije i procedura
  • Priprema tehičke dokumentacije za zakupce
  • Praćenje faze projektovanja lokala i kontrola projektne dokumentacije
  • Preuzimanje lokala od generalnog izvođača radova i predaja istih zakupcima
  • Koordinacija i kontrola izvođenja radova u lokalima
  • Koordinacija završetka radova u lokalima, testiranja instalacija i puštanje u rad
  • Administracija i arhiva dokumentacije