Stručni nadzor nad izgradnjom

Stručni nadzor vrši se u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji Republike Srbije i u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora.

Stručni nadzor se odnosi na sledeće:

  • pripremne radove
  • građevinske i građevinsko-zanatske radove
  • ugradnju instalacija i opreme
  • druge radove koji se izvode u toku izvođenja radova