Rukovođenje projektom i izgradnjom

Rukovođenje projektom i izgradnjom podrazumeva punu kontrolu nad poslovima, kako na gradilištu, tako i ostalim aktivnostima vezanim za projekat.

Ova faza je najdinamičnija od svih faza u životnom ciklusu projekta. Uspeh u okviru ove faze zavisi od dobre organizacije gradilišta i odabira odgovarajuće tehnologije građenja.

Rukovođenje projektom u fazi izgradnje obuhvata:

  • rukovođenje, kontrolisanje, planiranje radova i metodologije rada izvođača
  • upravljanje dinamikom
  • kontrolu i osiguranje kvaliteta
  • kontrolu dokumentacije
  • formiranje arhive projekta
  • kontrolu zaštite i zdravlja na radu
  • organizaciju puštanja u rad i primopredaju objekta